• Kwiaty wywołują emocje

    Date: 2009.12.27 | Category: poczta kwiatowa | Tags:

    Wysyłając kwiaty, tak naprawdę wysyłamy znacznie więcej niż tylko kilka roślin, bo przekazujemy jednocześnie nasze uczucia i emocje. Kwiaty od zawsze były kojarzone z emocjami. W XII wieku w Konstantynopolu (dzisiejszy Istambuł) powstał specjalny „kwiatowy słownik” , który objaśniał znaczenie i symbolikę kwiatów. Dzięki temu usystematyzowaniu symboli kwiatowych, ludzie zyskali dużo większe możliwości okazywania i przekazywania sobie nawzajem uczuć. W słowniku nadano specjalne znaczenie ponad ośmiuset kwiatom, biorąc w tym pod uwagę nie tylko ich gatunek, ale i kolor, a nawet stopień rozwinięcia. Ułożony zgodnie z zasadami sztuki bukiet, złożony z większej ilości kwiatów, to w zasadzie list o skomplikowanej treści, jaki może przekazać poczta kwiatowa. Znaczenie miało nawet to, w jaki sposób ułożone były kwiaty i jak je wręczano adresatowi. Skręcenie kwiatu w prawo, czy lewo zmieniało całkowicie znacznie przekazu, zaś dodatkowe informacje niosło nawet przybranie bukietu, oraz to, czy kwiaty w nim użyte zawierały liście lub na przykład kolce w przypadku róż. Wręczając kwiaty zwracało się uwagę na to, którą ręką są one wręczane, a sposób ich odebrania mógł być jednocześnie odpowiedzią na przekaz, jaki zawierał bukiet. Odebranie kwiatów prawą ręką oznaczało bowiem akceptację, zaś odebranie lewą – odrzucenie. Jeśli kwiaty dostarczała ówczesna poczta kwiatowa,  to były one pakowane w przewiązane piękną wstęgą pudła i tu ogromne znaczenie miał sposób przewiązania kwiatów, rodzaj użytego węza i jego umiejscowienie.

    Z symboliki wymyślonej wieki temu korzystamy do dziś, choć już oczywiście nie jest ona tak rozbudowana jak niegdyś, a wiele osób zna tylko kilka podstawowych znaczeń kwiatów. Często więc, nawet kiedy ofiarodawca zna mowę kwiatów i korzysta z niej przekazując bukiet, jego komunikat nie zostaje zrozumiany. A przecież to taki piękny i romantyczny zwyczaj, który warto kultywować, wprowadzając w nasze życie jak najwięcej cudownych kwiatowych kolorów i zapachów. O znaczeniu i symbolice kwiatów napisano wiele poradników i artykułów, z których znaczną część można znaleźć bez trudu w Internecie. Warto zapoznać się z tym wonnym językiem i korzystać z niego jak najczęściej, bo uczucia przekazane tą drogą mają wielką moc oddziaływania na naszą wyobraźnię i sprawiają bardzo dużo radości, zarówno adresatowi, jak i darczyńcy.